Locations of Evonik Japan

Head Office

Shinjuku Monolith 12F
2-3-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 163-0938

Phone +81 3 5323-7300
Fax +81 3 5323-7399

TSUKUBA PLANT & TECHNOLOGY CENTER

21 Kasuminosato
Ami-Machi, Inashiki-Gun
Ibaraki Pref. 300-0315

Phone +81 29 889-2801
Fax +81 29 889-2804

ISEHARA PLANT

15 Suzukawa
Isehara-shi, Kanagawa Pref. 259-1146

Phone +81 463-94-5262
Fax +81 463-94-7887

KAWASAKI Technology Center

KSP D-1237, C-1032, 3-2-1 Sakado, Takatsu, Kawasaki-shi, Kanagawa Pref. 213-0012

Phone +81 448-20-8115
Fax +81 448-20-8105